MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÁ NHÂN


MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÁ NHÂN là một dạng văn bản được sự chấp thuận và ký kết của hai bên thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ giữa bên cho thuê và bên thuê, trong quá trình thuê nhà nếu có tranh chấp thì sẽ căn cứ vào hợp đồng để xử lý.

Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê nhà ở thông dụng bạn có thể tham khảo và tải về tại đây.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o------

 

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày ……tháng…..năm……

Tại địa điểm: Số nhà ……….Đường………………., Phường/Xã………………., Quận/Huyện… . …………Tỉnh/Thành Phố………………….Chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên cho thuê nhà)

 • Ông/Bà:……………………… Sinh năm:…………..
 • Nghề nghiệp: ………………………………………..
 • Nơi làm việc: ………………………………………..
 • Địa chỉ thường trú: ………………………………….
 • Chứng minh nhân dân số: …………… cấp ngày: …………….., tại …………………
 • Điện thoại liên lạc: ………………………………….

Bên B (Bên thuê nhà)

 • Ông/Bà: …………………… Sinh ngày…..tháng …. Năm…..
 • Nghề nghiệp: 
 • Địa chỉ thường trú: …………………………………..
 • Chứng minh nhân dân số: ……………… cấp ngày: ……………, tại …………………
 • Điện thoại liên lạc: …………………………………..

Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê căn nhà: Số ………..Đường……………….., Phường/Xã………………, Quận/Huyện… . ………………với các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Căn nhà thuê

 • Căn nhà: Số………….Đường……………………., Phường/Xã…………………, Quận/Huyện…………………, Tỉnh/Thành Phố……………………… thuộc quyền sở hữu của bên A
 • Tình trạng nhà: cấu căn nhà bình thường.
 • Tổng diện tích sử dụng: ………m2
 • Kết cấu nhà: Phòng khách…….., Phòng ngủ……, ..…trệt.....lầu, …….nhà vệ sinh.
 • Trang thiết bị: Liệt kê tình trạng một số trang thiết bị chính như đồng hồ điện tổng, máy bơm nước, cầu dao điện, tủ bếp, nhà vệ sinh…

Điều 2: Thời hạn thuê

Thời hạn thuê là …… năm. Kể từ ngày…tháng……năm……, đến hết ngày…..tháng..…năm..…

Điều 3: Mục đích thuê và số nhân khẩu

 • Mục đích thuê: ……………………………………………………………….
 • Số nhân khẩu thuê: Tối đa là: ………...nhân khẩu.

Điều 4: Giá thuê và phương thức thanh toán

 1. Giá thuê căn nhà là:…………
 2. Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Bên B thanh toán tiền thuê nhà cho bên A trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo định kỳ …… tháng 01 lần từ ngày ..… đến hết ngày ….. hàng tháng.

 1. Tiền đặt cọc và phương thức xử lý tiền cọc:
 1. Bên B đặt cọc cho bên A số tiền là: ………………
 2. Phương thức xử lý tiền cọc:
 • Hết thời hạn hợp dồng thì bên A sẽ thanh toán lại số tiền đặt cọc cho bên B, sau khi trừ các khoản chi phí (nếu bên thuê nhà làm hư hỏng nhà và các trang thiết bị trong nhà) hoặc sửa chữa hư hại (nếu có)
 • Nếu bên B trả nhà trước thời hạn hợp đồng, thì sẽ chịu mất số tiền đặt cọc trên, và phải báo cho bên A biết trước 01 tháng.
 • Nếu bên A lấy lại nhà trước thời hạn hợp đồng thì bên A phải trả lại tiền cọc cho bên B (trừ trường hợp bất khả kháng: Nhà hư hỏng nặng cần sửa chữa, hoặc quy hoạch, thiên tai…), ngoài ra bên A còn phải bồi thường cho bên B số tiền bằng số tiền bên B đã đặt cọc.

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền của bên A

 1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
 • Hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng thuê nhà
 • Làm thủ tục đăng ký tạm trú lần đầu cho những người thuê nhà
 • Không tự ý nâng giá cho thuê nhà khi chưa hết hạn hợp đồng
 • Bảo dưỡng căn nhà theo định kỳ
 1. Bên A có các quyền sau đây:
 • Nhận đủ tiền thuê căn hộ, theo phương thức đã thỏa thuận. Nếu bên B chậm thanh toán tiền thuê nhà hàng tháng mà không có lý do chính đáng và được bên A đồng ý, thì bên A có quyền lấy lại nhà mà không cần hoàn cọc cho bên B.
 • Có quyền kiểm tra căn nhà cho thuê nêu trên để phát hiện những hư hỏng, nhằm sửa chữa kịp thời.
 • Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:

+ Không trả tiền thuê căn hộ đúng thời gian nêu ở mục 2, điều 5; không thanh toán tiền điện, nước và các chi phí khác thuộc trách nhiệm của bên B mà không có lý do chính đáng;

+ Sử dụng căn hộ không đúng mục đích thuê;

+ Số nhân khẩu ở nhiều hơn số nhân khẩu đã đăng ký ở lâu dài tại căn hộ mà không thông báo cho bên A và được bên A đồng ý;

+ Làm căn hộ hư hỏng mà không khắc phục nguyên trạng ban đầu;

+ Sửa chữa, thay đổi kết cầu nhà, đồng hồ điện, nước, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần căn hộ đang thuê mà không có sự đồng ý của bên A;

+ Làm mất trật tự công cộng và ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

+ Làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường

 • Cải tạo, nâng cấp căn hộ cho thuê khi được bên B đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên B
 • Được lấy lại căn hộ khi hết hạn Hợp đồng thuê.

Điều 6: Nghĩa vụ và quyền của bên B

 1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
 • Sử dụng căn hộ đúng mục đích và trả đủ tiền thuê căn hộ, theo phương thức đã thỏa thuận;
 • Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng, quy định phòng chống cháy nổ, quy định về an toàn điện…
 • Chấp hành quy định đăng ký tạm trú, ở đúng số nhân khẩu đã đăng ký tại căn hộ. Khi có người thân đến thăm phải ở lại qua đêm phải báo cho bên A và tổ trưởng dân phố biết, nhưng không được ở lâu dài trong nhà.
 • Thanh toán tiền điện, nước theo đúng thời gian quy định của sở điện lực và công ty cấp nước
 • Trả tiền vệ sinh và các khoản đóng góp khác theo quy định của khu phố.
 • Vệ sinh trong và xung quanh nhà ở phải sạch sẽ, không làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước, khi tắc nghẽn phải tự xử lý, nếu không tự sửa được bên A kêu thợ làm, bên B phải trả tiền sửa chữa.
 • Không tổ chức đánh bài ăn tiền, tang trữ, sử dụng ma túy, mại dâm trong nhà ở. Phải giữ gìn trật tự an ninh khu vực nhà ở, cũng như những nhà xung quanh, nếu vi phạm phải đưa ra công an giải quyết, tiền phạt bên B chịu trách nhiệm.
 • Không tự ý đục phá, di dời kết cấu của căn nhà. Mọi trang thiết bị trong nhà phải giữ gìn cẩn thận, nếu hư hỏng phải tự sửa chữa, mất phải đền hoặc mua mới đúng ký hiệu thay thế, nếu  muốn khoan tường phải báo cho bên A biết để chỉ vị trí tránh khoan trúng dây điện, ống nước…
 • Mọi thành viên thuê nhà phải có lý lịch rõ rang, có đầy đủ giấy tờ tùy thân như: Chứng minh nhân dân, chứng minh quân đội, chứng minh công an, hộ khẩu…
 • Không được cho người khác thuê lại nếu không có sự đồng ý của bên A
 • Trả căn hộ cho bên A sau khi hết hạn hợp đồng thuê, hoặc trả sớm hơn nhưng phải báo cho bên A trước 01 tháng và chịu mất toàn bộ số tiền đặt cọc.
 1. Bên A có các quyền sau đây:
 • Nhận căn hộ thuê theo đúng thỏa thuận;
 • Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà căn hộ vẫn dùng để cho thuê, nhưng mức giá ký hợp đồng thuê tiếp được hai bên thỏa thuận và đồng ý.
 • Yêu cầu bên A sửa chữa trong trường hợp căn hộ bị hư hỏng nặng;
 • Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng thuê căn hộ và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên A có một trong các hành vi sau đây:

+ Không sửa chữa căn hộ khi hư hỏng nghiêm trọng

+ Tăng giá thuê căn hộ bất hợp lý;

+ Quyền sử dụng căn hộ bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba

Điều 7: Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau trước khi đưa ra pháp luật.

 

Điều 8: Cam đoan của các bên

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

 • Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật
 • Tại thời điểm giao kết hợp đồng này căn hộ không có tranh chấp
 • Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc
 • Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng nếu bên kia (A hoặc B) không thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản của hợp đồng đã ký.

Điều 9: Điều khoản cuối cùng

 • Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
 • Hợp đồng này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

 

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

Cách chống nóng sân thượng - chống nóng mái tôn hiệu quả

Để có một không gian mát mẻ cho căn hộ hoặc ngôi nhà trong những ngày hè thì có hai vấn đề bạn cần giải quyết là cách nhiệt và sự lưu thông không khí...

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÁ NHÂN

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÁ NHÂN là một dạng văn bản được sự chấp thuận và ký kết của hai bên thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ giữa bên cho thuê và bên thuê...

CÁC MẪU GIẤY DÁN KÍNH CẢN ÁNH SÁNG, GIẤY DÁN KÍNH NHÌN MỘT CHIỀU

Chắc hẳn bạn đang gặp rắc rối liên quan đến những tấm kính trong suốt và đang tìm kiếm một loại giấy dán kính phù hợp, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn để giải quyết vấn đề.

Tia UV là gì? Chống tia UV là gì?

Trong Ánh sáng mặt trời bao gồm 3 tia quang phổ có bước sóng dài ngắn khác nhau...

MUA GIẤY DÁN KÍNH CHỐNG NẮNG Ở ĐÂU TẠI TPHCM???

GIẤY DÁN KÍNH CHỐNG NẮNG BÁN Ở ĐÂU ???

THỂ LOẠI

scroll up